Doučování jazyka českého 
45 minut = 400,- Kč

Kroužek Povídálek Olomouc (určeno školkám, vede klinický logoped)
Měsíčně od 360,- Kč za dítě; izolovaná lekce ve školce 150,- Kč, konzultace (depistáž) 100,- Kč

Individuální rozvoj komunikačních dovedností

30 minut (20 minut práce s klientem + 10 minut shrnutí, instruktáž na práci doma) = od 350,- Kč, každých dalších 10 minut + 100 Kč.

Vyhotovení zprávy od 250 Kč (v závislosti na délce a obsahu sdělení)