Doučování jazyka českého (možnost i online)
45 minut ZŠ = 500,- Kč (na přijímací zkoušky, testy, aj.)

45 minut SŠ = 600 Kč (na maturitu, testy, aj.)

 

Kroužek Povídálek Olomouc (určeno školkám, vede klinický logoped)
Měsíčně od 410,- Kč za dítě; izolovaná lekce ve školce 200,- Kč, konzultace 150,- Kč, přítomnost rodiče na 1 sezení + 500,- Kč k ceně kroužku (primárně není určeno s rodičem)

 

Logopedie – terénní péče (u klienta doma)

Komplexní vyšetření (50 – 60 minut) = 800 Kč Zahrnuje: komplexní zhodnocení celkového vývoje klienta ve vztahu ke komunikačním schopnostem, odběr anamnézy, sestavení terapeutického plánu, vyhotovení zprávy. O délce vstupního vyšetření rozhoduje logoped.

Individuální logopedická terapie  (30 min) = 400,- Kč (Lehké narušení komunikační schopnosti, úprava 3-5 hlásek) Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

Individuální logopedická terapie  (45 min) = 600 Kč (Středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti – myofunkční poruchy, vývojová dysfázie, PAS, vývojová dysartrie, afázie, získaná dysartrie, poruchy polykání ad.) Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

Individuální logopedická terapie  (55 min) = 800 Kč (Středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti – myofunkční poruchy, vývojová dysfázie, PAS, vývojová dysartrie, afázie, získaná dysartrie, poruchy polykání ad.) Zahrnuje přípravu materiálů pro domácí práci. 

 

Délku terapie určuje logoped po vstupním vyšetření.

 

Vyhotovení zprávy

Do 10 řádků = 250 Kč

Komplexní zhodnocení (cca 1 A4) nebo výpis z dokumentace = 500 Kč

Vyšetření řeči a potvrzení na přihlášku k SŠ/VŠ studiu = 350 Kč

 

Zrušení rezervovaného termínu nejpozději 24 hodin předem. V případě neomluvení či pozdní omluvy účtujeme 100 % ceny rezervovaného času.