Kroužek je určen pro děti předškolního věku a probíhá v prostorách mateřské školy.

Děti potřebují deníček, kam budu zapisovat, co jsme dělali. Básničky najdete zde v sekci ke stažení a několik videí je také na mém kanále na YouTube.com.

Kroužek zahrnuje:

 • Rozvoj slovní zásoby
 • Práci s artikulací problémových hlásek
 • Rozvoj paměti
 • Cvičení fonematického sluchu a sluchového rozlišování
 • Cvičení zrakové percepce

Vše probíhá formou her dle individuálních potřeb žáků.

Jak to celé funguje:

 • Rodič vypíše přihlášku, která je u vedoucí učitelky, a odevzdá ji paní učitelce (důležité vyplnit všechny údaje, zjm. telefonní číslo).
 • Následně bude rodič kontaktován formou SMS s podrobnostmi.
 • Pravidelně přijde SMS s částkou, kterou má rodič uhradit na účet 2900836216/2010, do poznámky je nutné napsat jméno dítěte a školky. Platba v hotovosti je možná po domluvě. Částku je nutné uhradit do 10. dne v měsíci, pokud v SMS není uvedeno jinak. Předpoklad je kroužek 4x měsíčně, pokud je 5x, jedno sezení bude užito jako náhrada nebo doplnění měsíce, kdy kroužek proběhne méně než 4x.
 • Platba je paušální, částka se snižuje pouze v případě absence lektora, nebo po dohodě. Nemocnost dítěte hraje roli pouze v případě, že se jedná o dlouhodobou absenci (3 a více týdnů), která je předem ohlášená (např. zlomení nohy, lázně).
 • Provozovatel nezodpovídá za zrušení lekce třetí stranou.
 • Samotný průběh kroužku se odvíjí od potřeb dítěte.
 • Pokud máte dotazy či jakákoliv přání, prosím, ozvěte se na telefonní číslo 732 241 703.