Kroužek je určen pro děti předškolního věku a probíhá v prostorách mateřské školy.

Kroužek zahrnuje:

  • Rozvoj slovní zásoby
  • Práci s artikulací problémových hlásek
  • Rozvoj paměti
  • Cvičení fonematického sluchu a sluchového rozlišování
  • Cvičení zrakové percepce

Vše probíhá formou her dle individuálních potřeb žáků.