• Kroužek je určen pro děti předškolního věku a probíhá v prostorách mateřské školy pod vedením klinického logopeda.

Děti potřebují deníček, kam budu zapisovat, co jsme dělali. Básničky najdete v sekci ke stažení a několik videí je také na mém kanálu na YouTube.com. Pokud dítě chodí k logopedovi, v kroužku budeme postupovat dle jeho pokynů.

Kroužek zahrnuje:

 • Rozvoj slovní zásoby
 • Práci s artikulací problémových hlásek
 • Rozvoj paměti
 • Cvičení fonematického sluchu a sluchového rozlišování
 • Cvičení zrakové percepce

Vše probíhá formou her dle individuálních potřeb žáků.

Jak to celé funguje:

 • Rodič vypíše přihlášku, která je u vedoucí učitelky, a odevzdá ji paní učitelce (důležité vyplnit všechny údaje, zjm. telefonní číslo).
 • Následně bude rodič kontaktován formou SMS s podrobnostmi.
 • Pravidelně přijde SMS s částkou, kterou má rodič uhradit na účet 2900836216/2010, do poznámky je nutné napsat jméno dítěte a školky. Platba v hotovosti je možná po domluvě. Částku je nutné uhradit do 10. dne v měsíci, pokud v SMS není uvedeno jinak. Pokud potřebujete termín změnit/ posunout, dejte mi, prosím, vědět. Při nedodržení splatnosti (pokud jsme se vzájemně nedomluvili na jiném datu) bude účtován poplatek 100 Kč za každý den po splatnosti. Předpoklad je kroužek 4x měsíčně, pokud je 5x, jedno sezení bude užito jako náhrada nebo doplnění měsíce, kdy kroužek proběhne méně než 4x.
 • Platba je paušální, částka se snižuje pouze v případě absence lektora, nebo po dohodě. Nemocnost dítěte hraje roli pouze v případě, že se jedná o dlouhodobou absenci (3 a více týdnů), která je předem ohlášená (např. zlomení nohy, lázně).
 • Provozovatel nezodpovídá za zrušení lekce třetí stranou.
 • Samotný průběh kroužku se odvíjí od potřeb dítěte.
 • Pokud má dítě rýmu, kašel nebo jiné infekční onemocnění, prosím, nechte jej doma.
 • Pokud chcete ukončit docházku dítěte do kroužku, je nutné mi tuto informaci písemně sdělit. Pokud tak neučiníte, jste povinni všechny odchozené lekce zaplatit.
 • Pokud máte dotazy či jakákoliv přání, prosím, ozvěte se na telefonní číslo 732 241 703.