Nabízím bohaté zkušenosti v oblasti doučování českého jazyka a literatury pro základní a střední školy. Také pomoc pro žáky s poruchami učení.

V průběhu doučování se zaměřuji na problematické oblasti žáka.

V oblasti mluvnice jimi nejčastěji bývají:

  • Druhy a typy vět
  • Větné členy
  • Shoda podmětu s přísudkem
  • Velká a malá písmena
  • Slovní druhy
  • Mluvnické kategorie
  • Diktáty
  • Vyjmenovaná slova

Mým cílem je připravit žáky ke zkoušení, písemkám, reparátům, ale také k maturitě.

V oblasti literatury se snažím předat ucelený přehled o daném období, tedy historické pozadí, životopisy autorů a samozřejmě jejich díla. Mým cílem je žákům poskytnout to nejzákladnější, co by měli vědět. V případě zájmu doplňuji o zajímavosti.

Doučovací hodina trvá podle přání žáka, minimum je 45 minut. Dle mých zkušeností doporučuji 60 minut alespoň jednou týdně, pokud žák potřebuje pouze zopakovat a rozšířit učivo. U žáků, kteří chtějí zlepšit své znalosti alespoň o stupeň, doporučuji návštěvu 2x týdně.

Logopedie (Individuální rozvoj jazykových dovedností) je určena zejména dětem předškolního a mladšího školního věku, ale vítáni jsou lidé všech věkových kategorií. Jsem klinický logoped, v oboru působím od roku 2006.  Více o mých zkušenostech v záložce O mně.