Jak to celé začíná

 • Telefonicky, kdy dojde k objednání na určitý den a přesný čas, (vstupní vyšetření cca 60 minut

Vstupní logopedické vyšetření hodnotí

 • Aktuální verbální (řečové) a neverbální (neřečové, např. kresba) schopni klienta
 • Výsledek vyšetření je sdělen klientovi nebo zákonnému zástupci ústně
 • Na žádost může být posudek vystaven písemně zákonnému zástupci

Jak to probíhá

 • Během dalších setkání pak provádí klinický logoped stanovené diagnosticko-terapeutické postupy a zaznamenává si je
 • V průběhu logopedické terapie provádí klinický logoped Kontrolní a Cílená vyšetření podle potřeb diagnosticko-terapeutického procesu
 • Množství konzultací je individuální, řídí se potřebami klienta, jeho pokroky a časovou kapacitou logopeda
 • V průběhu sezení je klient vždy informován o následném postupu

Povinnosti zákonného zástupce/klienta

 • Dostavit se na terapii
 • Pokud nemůže klient přijít, alespoň 24 hodin předem se z návštěvy omluvit, jinak je povinen terapii uhradit
 • Donést lékařské zprávy ve vztahu s logopedií týkající se klienta
 • Plnit úkoly v rámci terapie
 • Sám si hlídat termíny dalších návštěv a doobjednat si následné
 • Předávat si informace k průběhu terapie, domácím cvičením a objednávkovým termínům mezi zákonnými zástupci

Jak to končí

 • Logoped rozhodne, že stav klienta již další terapii nepotřebuje
 • Klient se k plánované terapii bez omluvy 2x nedostaví
 • Na žádost klienta, zákonného zástupce