Vzdělání

2018 –> Celoživotní vzdělávání v rámci Asociace klinických logopedů

2018      Osvědčení o samostatném výkonu práce jako kl. logoped

2014 – 2018 Atestační příprava v oboru Klinická logopedie, zakončená atestační zkouškou

2007 – 2011 magisterské studium Logopedie na PdF Univerzity Palackého

2006    Středoškolská odborná činnost na téma šikana a agresivita nejen mezi dětmi a mladistvými

2003 – 2007 Gymnázium v Uherském Hradišti (ukončeno maturitní zkouškou)

Praxe logopedie a doučování

2023 –>   externí odborný asistent na Slezské univerzitě v Opavě

2020        odborný lektor pro Národní pedagogický institut ČR

2019         odborný lektor pro MPSV

2018 –>  klinický logoped v soukromé ordinaci

2014 –>  OSVČ v oboru vzdělávání

2013 – 2018 logoped v soukromé ordinaci

2011 – 2013 výuka logopedie na Univerzitě Palackého

2009 – 2010 logopedická praxe v ZŠ T.G.M V Uherském Hradišti

2008 – 2009 praxe v logopedické třídě Základní školy TGM v Uherském Hradišti

2007  Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště – vzdělávací programy školy, zařazování žáků, kombinované vady, předměty individ. spec. pedagog. péče, rehabilitační vzděl. program pomocné školy

2006 Účast na konzultačních schůzkách v Pedagogicko – psychologické poradně v oblasti poradenství a diagnostiky, ukázky reedukační péče o děti se SVPU a ukázky speciálního pedagogického vyšetření dítěte s ADHD a SVPU

Od roku 2006 doučování jazyka českého a literatury, přírodopisu, dějepisu, ZSV, angličtiny a němčiny