Pokud se žák nemůže dostavit na doučování/ lekci a nejméně 24 hodin předem se neomluví, je povinen lekci uhradit v plné výši.