Pokud se žák nemůže dostavit a nejméně hodinu předem se neomluví, je povinen lekci uhradit v plné výši.