Pokud se žák nemůže dostavit na doučování a nejméně hodinu předem se neomluví, je povinen lekci uhradit v plné výši.